Zoek binnen deze site :

                                                            Klik hier voor contact

Intapen vinger

Met deze techniek kan men een geblesseerde vinger spalken met een daarnaast gelegen vinger.
Wilt u het volledig strekken van de vingers tegengaan dan moet u de vingers in gebogen stand tapen.
Om het week worden van de vingers tegen te gaan, is het raadzaam absorberend materiaal tussen de vingers te plaatsen. U kunt hiervoor een gaasje gebruiken.
De beide vingers worden met 2 stroken tape vastgezet. Deze stroken dienen van de binnenkant naar de buitenkant van de vingers te worden aangelegd.
Leg daarna 2 stroken tape van de buitenkant naar de binnenkant van de vingers aan.
BEPERKEN STREKBEWEGING
Bij problemen aan de basis van de vinger (verdraaiing, verrekking) kunt u met tape de strekbeweging van de vingers beperken. Door toepassing van de techniek, aangegeven in afbeelding 5-5-6 kan overstrekking voorkomen worden.
Voor u de stroken aanlegt zoals beschreven in stap 3, moet er een strook over de vingers (in de juiste buigstand), handpalm en over het polsgewricht aangelegd worden. Vervolgens kunt u de stroken van de buitenkant naar de binnenkant van de vingers aanleggen (stap 3)
Breng daarna 2 stroken aan rond de pols, waarbij de tweede iets hoger aangelegd moet worden dan de eerste.