motiveren tot initiatief nemen


(bij mini's en D jeugd)

Enkele manieren om jonge speler te bewegen tot eigen initiatieven tijdens wedstrijden is een PSYCHOLOGISCHE zaak.
Vooral als je merkt dat ze het eigenlijk wel kunnen tijdens jouw trainingen.
De angst om te falen is groot omdat elk foutje natuurlijk kan betekenen dat de tegenstander de bal kan krijgen en zelf een doelpunt kan scoren.

Wat zou je kunnen doen ?
Enkele tips :


tijdens trainingen

  • spelen inbouwen waar je wat druk oplegt om te scoren
  • bepaalde opdrachten die ze MOETEN uitvoeren
  • veel wedstrijdjes in allerlei spelvormen waarbij het winnen wat nadrukkelijker naar voren komt
  • een speler een bepaalde opdracht meegeven die hij uit MOET voeren
  • twee spelers samen een opdracht meegeven die ze MOETEN uitvoeren (gedeelde verantwoordelijkheid is minder zwaar)
  • spelers in partijtjes aanwijzen die er tijdens wedstrijden moeite mee hebeen om deze voortdurend aan te spelen en ze dwingen om te scoren of passeren, de anderen doen dit dan juist weer niet

tijdens wedstrijden

  • alleen met een tweetjes trachten te scoren
  • twee- tallen het veld insturen om samen een bepaalde flank te bespelen en een- tweetjes te spelen
  • afspreken dat IEDEREEN minstens zijn tegenspeler tracht te passeren voordat hij de bal afspeelt
  • twee bepaalde spelers (steeds anderen) die af moeten ronden (aantal steeds verder uitbreiden).