D jeugd

Karakteristieken

Gevolgen voor de trainingspraktijk

Leerproces : Hoe leren deze kinderen ?

Conclusies t.a.v. het training geven

Begeleiding

De training

De wedstrijd

Trainingsthema's

 


Karakteristieken

 • Er is sprake van bewegingsdrang : bewegingshonger.
 • De behoefte aan wedijver wordt groter.
 • Er is sprake van doelgericht bewegen.
 • Men kan in kleinere groepen werken.
 • De fysiek sterkste is meestal de leidster.


Gevolgen


We trainen en zijn tevreden met de GROVE VORM van een beweging.

Het moet er op lijken. b.v. op een sprongschot.

 


Leerproces

 • We trainen de TOTALE beweging dus geen aandacht voor deelbewegingen.
 • Precisie is niet noodzakelijk.
 • We gaan proberen de coordinatie te verbeteren.
 • We gaan proberen de beweeglijkheid te verbeteren.
 • We gaan grove fouten in de technische training eruit halen.


Conclusies


We bieden onze handbalsters de oefenstof aan d.m.v. spelvormen en spelreeksen.

 


Begeleiding

 • Voordoen is zeer belangrijk.
 • Werk met eenvoudige spelregels.
 • Laat iedereen even lang spelen (ook doel)
 • Zorg voor veel variatie.
 • Oefenen in 2 of 3 tallen is mogelijk.
 • T.a.v. afspraken en regels is een konsekwent gedrag van de leiding noodzakelijk.


De training

   

  1.      inleiding   : (= een spel bij deze groepen) Niet te intensief.

   

  2.      Kern 1      : een spelreeks of spel/oefenreeks n.a.v. een bepaald thema

   

  3.      Kern 2      : een spelreeks of spel/oefenreeks  n.a.v. een bepaald thema

   

  4.      Afsluiting : een spel

   

   


De wedstrijd

Deze kinderen kunnen al een eenvoudige opdracht aan.

Hieronder enkele simpele voorbeelden van verdedigingsconcepten voor de D jeugd.

 1.            manverdediging

 • opdracht : blijf tussen eigen doel en tegenstander
 • ALLE spelers zijn in beweging
 • alle spelers doen mee
 • niemand kan zich “verbergen”in de massa
 • veel ruimte dekking
 • constante confrontatie met de tegenstander : veel leermomenten
 • sterke spelers (aanval/verdediging) tegenover elkaar zetten
 • ook aanval moet nadenken over oplossingen
 • tegemoet komen aan : bewegingsdrang, speels, individualisme
 • gemakkelijk wisselen
 • coaching : stimuleren, activeren

 offensievere vorm                                                  defensievere vorm

 

2.     1 : 5

 • opdracht 5 voorspelers : blijf tussen eigen doel en tegenstander, ga altijd met je tegenstander mee
 • opdracht laatste man (libero) : doorgebroken spelers met bal opvangen : rugdekking (altijd ter hoogte van de bal meeschuiven/lopen)
 • ALLE spelers zijn in beweging
 • alle spelers doen mee
 • niemand kan zich “verbergen”in de massa
 • minder ruimte dekken
 • sterke spelers (aanval/verdediging) tegenover elkaar zetten
 • ook aanval moet nadenken over oplossingen
 • gemakkelijk wisselen
 • coaching : stimuleren, activeren

defensievere vorm                                                      offensieverevorm

 

3.          3 : 3

opdracht 1e lijn : opbouwfase storen, bal afpakken

opdracht 2e lijn : opvangen, overnemen doorgekomen tegenstanders

proberen veld in drieën te verdelen, eerst altijd met je tegenstander binnen 1 lijn meegaan, daarna overgeven/overnemen

 • ALLE spelers zijn in beweging
 • alle spelers doen mee
 • niemand kan zich “verbergen”in de massa
 • minder ruimte dekken
 • ook aanval moet nadenken over oplossingen
 • gemakkelijk wisselen
 • coaching : stimuleren, activeren, taken verdelen

 

variant 1 : 3 beginnen bij middellijn, 3 staan op 9  meter (offensief)
variant 2 : 3 beginnen bij 9 mtr lijn, 3 staan bij cirkel (defensief)

 

 

Variant 1                                                               Variant 2

 


 

Trainingsthema's

 

 

Wat bieden we aan ?

 

Voor wat betreft de traininsthema's leggen we ons toe op de BASISVAARDIGHEDEN.

Onderverdeeld in :

de algemene basisvaardigheden

(bewegingsgebieden en vaardigheidsgebieden)

en de handbalspecifieke vaardigheden

 

 

Dit is de basis van alle balsporten, dus ook van handbal !

 

Taktische en technische elementen en de taktische concepten kunnen alleen goed uitgevoerd worden als de basis goed is.

 

De basisvaardigheden

geven aanleiding tot voldoende oefenstof voor de D jeugdigen. Ze kunnen nog niet nadenken over de juiste uitvoering van de technieken dus is het zinloos deze aan te bieden.

 

 totaalschema balsporten

 

 

taktiek

 

 

 

 

 

 

 

taktische elementen

 

conditionele elementen

 

technische elementen

 

 

 

 

 

 

 

basisvaardigheden

 

 

algemene basisvaardigheden

 

 

 

handbalspecifieke vaardigheden

*bewegingsgebieden

 

 

 

 

*vaardigheidsgebieden

 

            

                       

 

Algemene  basisvaardigheden    

 

De algemene vaardigheden worden weer onderverdeeld in :
* bewegingsgebieden
* vaardigheidsgebieden

Klik de diverse links aan voor meer technische informatie.

bewegingsgebieden

vaardigheidsgebieden

*lopen en springen

*wenden/draaien/keren

* starten/stoppen

*mikken en treffen

*huppel en galop

*balbehendigheid

* vallen en rollen

*passeren en onderscheppen

*trekken en duwen

*vrijlopen en storen

 

 Handbalspecifiek vaardigheden

aanval

verdediging