vaardigheidsgebieden - onderscheppen


6 - 7 jarigen
Denk eraan : we trainen alleen de onbewuste leerstap zodat veel correctie nog achterwege moet blijven !!!
Als trainer zijn we dus al blij met een beweging, die in de richting van de latere ideale beweging zit. We zijn nog niet al te veeleisend !

 
onderscheppen

De ene speler probeert de bal samen te spelen met zijn medespeler; de tegenspeler probeert dit te verhinderen door de bal te onderscheppen.

van de bal
Schat de snelheid en de boog van de bal t.o.v de aangespeelde speler
Schat in of jij eerder bij de bal bent dan de aangespeelde speler

van een speler zonder bal
Techniek :
Blijf tussen jouw eigen doel en de tegenstander
Is de speler dicht bij jouw doel dan blijf je dicht bij hem
Is de speler verder weg van jouw doel dan mag je er wat verder van weg staan
Begeleidt de speler met licht gebogen armen
Tracht aanspeelmogelijkheden te verhinderen met je armen en handen

van een speler met bal


Techniek :
Een tippende speler die op je af komt
Blijf tussen doel en speler
Wacht op het juiste actiemoment
Steek jouw hand tussen de bal en de hand van de tegenstander als je de bal op de grond hoort tippen.

Een tippende speler die voor je loopt
Tracht de speler in te halen aan de zijde van de tippende hand
Steek jouw hand tussen de bal en de hand van de tegenstander als je de bal op de grond hoort tippen.
 


Een speler die uithaalt om een bal te werpen
Stap op het juiste moment naast de speler
Speel met geopende hand de bal weg