handbalspecifieke vaardigheden - steunen medespeler / storen tegenspeler


8 - 11 jarigen
Denk eraan : we trainen alleen de leerstap van de grove vorm zodat veel correctie nog achterwege moet blijven !!!
Als trainer zijn we dus al blij met een beweging, die in de richting van de latere ideale beweging zit. We zijn nog niet al te veeleisend !
 

steunen medespeler / storen tegenspeler

De interactie tussen medespeler en tegenspeler krijgt de aandacht.
Het jonge kind leert om zich heen kijken en wil met anderen samenspelen.
Het steunen van de medespeler en het storen van de tegenspeler zullen gelijktijdig getraind worden.
Wel met accentverschuivingen van steunen en storen.
Tevens moeten andere vaardigheden moeten worden meegetraind.