kabouters / mini's


Karakteristieken

Gevolgen voor de trainingspraktijk

Leerproces : Hoe leren deze kinderen ?

Conclusies t.a.v. het training geven

Begeleiding

De training

De wedstrijd

Trainingsthema's


Karakteristieken

 • Men leeft in een deels fantasiewereld.
 • Men speelt met 'zichzelf'
 • Men kent GEEN taakverdeling binnen het spel.
 • Deze kinderen kunnen zich nog maar kort concentreren.
 • Ze maken overvloedige, niet doelgerichte bewegingen.
 • Ze presteren kort maar intensief, lossen zelf pauzes in. Gevolgen

 • Train vooral basisvaardigheden.
 • Veel tik-vang en loopspelen.
 • Ervaren rollen, vallen, springen, vangen, werpen.
 • Experimenteren met allerlei voorwerpen : versch. ballen e.d.
 • Van echt samenspel is nog weinig sprake. Begeleiding van het spel 'om het spel' isbelangrijk.   Leerproces

  • Voor wat betreft het leren, leren de kinderen ONBEWUST. Wij doen een spel met ze om ze bewust iets te laten oefenen, maar de kinderen hebben dit zelf niet in gaten.
  • Het gaat om een veelzijdige ontwikkeling. Het opdoen van veel bewegingservaring.
  • Verbeteren van de coordinatie. Globale vorming van bewegingsbeeld.   Conclusies

  We bieden onze oefenstof alleen aan met spelvormen.

   


  Begeleiding

  • Hanteer eenvoudige regels. Weinig partijspelen. Zorg voor veel variatie.Leg niet te veel uit maar doe voor. Geef ze de kans om met een bal bezig te zijn.
  • Probeer NIET het individualistische spelletje van deze kinderen te veranderen. 


  De training

   

  1.      inleiding   : (= een spel bij deze groepen) Niet te intensief.

   

  2.      Kern 1      : een spelreeks n.a.v. een bepaald thema

   

  3.      Kern 2      : een spelreeks n.a.v. een bepaald thema

   

  4.      Afsluiting : een spel

   


  Wedstrijd

  Het spelen van wedstrijden verschilt per regio. Sommaige afdelingen spelen op een half veld met kleinere doelen en een kleinere bal met 5 tegen 5. Andere afdelingen kiezen voor een heel veld met aangepaste doelen en aangepaste bal met 7 tegen 7. Helaas is hier de eenheid ver te zoeken.

  In sommige afdelingen is er een heuse competitie en in weer andere afdelingen speelt men toernooitjes tijdens speldagen.

  Met welke opdracht stuur je ze dan het veld in ?

  Ons advies : met GEEN ENKELE. Denk aan de volgende kenmerken :

  • Beperkte concentratie
  • Impulsief
  • Nieuwsgierig
  • Eenlingen
  • Samenwerking ontbreekt
  • Fantasiewereld
  • Speels

  Bovenstaande kenmerken verbieden het bijna, maar maken het bijna onmogelijk om deze kinderen te sturen. Laat ze maar spelen en doen. Met z'n allen op een kluitje is een natuurlijk fenomeen, niet te voorkomen !!

   


   

  Trainingsthema's


  Wat bieden we aan ?

   

  Voor wat betreft de traininsthema's leggen we ons toe op de BASISVAARDIGHEDEN .

  en wel de

  de algemene basisvaardigheden.

   

  Onderverdeeld in :

  bewegingsgebieden en vaardigheidsgebieden

   

  Dit is de basis van alle balsporten, dus ook van handbal !

   

  Taktische en technische elementen en de taktische concepten kunnen alleen goed uitgevoerd
  worden als de basis goed is.

   

  De BASISVAARDIGHEDEN geven aanleiding tot voldoende oefenstof voor de D jeugdigen. Ze
  kunnen nog niet nadenken over de juiste uitvoering van de technieken dus is het zinloos deze
  aan te bieden.

   totaalschema balsporten

   

   

  taktiek

   

   

   

   

   

   

   

  taktische elementen

   

  conditionele elementen

   

  technische elementen

   

   

   

   

   

   

   

  basisvaardigheden

   

   

  algemene basisvaardigheden

   

   

   

  handbalspecifieke vaardigheden

  *bewegingsgebieden

   

   

   

   

  *vaardigheidsgebieden

   

              

   

                                             

  Algemene  basisvaardigheden    

   

  De algemene vaardigheden worden weer onderverdeeld in :
  * bewegingsgebieden
  *
  vaardigheidgebieden

  Klik de links aan voor meer technische informatie.

                      

  bewegingsgebieden

  vaardigheidsgebieden

  *lopen en springen

  *wenden/draaien/keren

  * starten/stoppen

  *mikken en treffen

  *huppel en galop

  *balbehendigheid

  * vallen en rollen

  *passeren en onderscheppen

  *trekken en duwen

  *vrijlopen en storen

   

                       

   

   


   

   

 •  

   

  <