Jeugdmiddag


Aantal : ?
tijd : een uur

Warming-up : (10 min)
gezamenlijk, iedereen een bal, op muziek

De groep in drie min of meer gelijke groepen verdelen.
De zaal in drie delen verdelen.
Op elk zaaldeel een groepje met een begeleider/ster.
Na 15 minuten wisselen van zaaldeel naar een ander spel
Zorg voor wat drinken en wat te snoepen !!
  Spel 1
grote bal werpen
Benodigdheden :
* grote bal (voetbal)
* handballen

spel 1 spel 2 spel 3

 
grote bal werpen
Benodigdheden :
* grote bal (voetbal)
* handballen
 

A.
Twee partijen proberen de grote bal bij elkaar over de lijn te drijven door er met handballen tegen aan te werpen.

B.
Idem, met 4 partijen in een vierkant

C.
Twee rollers aan weerszijden van het veld. Zij rollen de grote bal heen en weer. De andere partij(en) proberen tegen de grote bal te raken
 

 
handbal-brandbal
Benodigdheden :
* handbal
* hoepel
* 2 pionnen

A. 
Partij A in het veld, partij B mag werpen. Een speler van partij B werpt de bal in het veld, hierna gaat deze speler tussen twee pionnen heen en weer schuiven. Hij moet de pionnen aanraken. Elke keer eentje aangeraakt is een punt.
Intussen vangt, zoekt partij A de bal en tracht deze zo snel mogelijk in de hoepel te leggen.
Elke speler van partij B mag een keer werpen. Als ze allemaal geweest zijn mag partij A werpen.

B.
Idem, om een punt te scoren moet de werper om een pion midden in het veld lopen en terug.

C. 
Idem, nu mag de werper/loper afgegooid worden.


vakken handbal
Benodigdheden :
* handbal
* doeltjes
* hesjes of partijlinten
 

Twee partijen, twee vakken. In vak A staat een gelijk aantal spelers van A en B, in het andere vak ook.
Handbalregels, de spelers mogen de vakken niet verlaten.
Na 5 minuten wisselen van vak.
Men kan ook eerst de spelers van A laten wisselen, zodat iedereen nieuwe tegenstanders krijgt.

Voordelen : 
*veel ruimte, 
*weinig tegenstanders, 
*men kan zich niet verbergen, *iedereen moet meedoen.