recreanten

 
Bepalen doelstellingen

Het fenomeen recreantenhandbal wint terrein !!
Onze Nederlandse bevolking vergrijst en daarmee ook onze handbalbevolking.
Een reden te meer om eens aandacht te besteden aan deze groep handballers/sters.

Hoe gaan we met deze groepen om ?
De groepen waarover we praten kunnen uit diverse groeperingen zijn samengesteld :
* oud handballers/sters
* beginnende oudere handballers/sters
* een mengelmoes van beide genoemde groepen

Wat beweegt deze mensen om te gaan handballen ?
Een zeer belangrijk aspect om eerst eens goed te onderzoeken.
Als trainer van zo'n groep moet je terdege rekening houden met de beleving van deze mensen.
Velen komen om een potje te spelen en dan eens lekker door te zakken.
Anderen komen om echt te trainen en te spelen.
Sommigen zijn (nog steeds) bloedfanatiek.

Probeer een gezamenlijk streven af te spreken
In een eerste groepsgesprek kun je een rondvraag doen en de vraag stellen wat handbal voor deze mensen betekent. Wat een training voor hen betekent en hoe ver ze willen gaan bij de wedstrijden.
Hoe vaak ze gaan trainen (meestal 1x per week), of iedereen dan ook elke keer komt of dat men andere, belangrijkere zaken aan het hoofd heeft. Hiermee zul je rekening moeten houden bij de voorbereiding van de trainingen !
Tracht tot een gemeenschappelijk doel te komen waar iedereen het mee eens is.

Plaatsen op het veld
Laat iedereen een voorkeur uitspreken en tracht tot een verantwoorde opstelling te komen.
Zijn er te veel opbouwers of 1e lijn spelers dan zul je de pijn moeten verdelen en iedereen een keer per wedstrijd op een onderbezette plaats moeten laten spelen.
Laat de spelers hier wel van doordrongen zijn anders krijg je snel allerlei vervelende wrijvingen.

Aanpak
Daarna kom jij als trainer/ster met een bepaalde aanpak.
Deze aanpak zal zodanig moeten zijn dat iedereen met plezier naar je trainingen komt en zijn of haar handbal-ei kwijt kan.
Je zult een bepaald spelidee neer moeten zetten waarmee je je spelers moet motiveren. Dat kan best wel eens iets zijn wat ze nog nooit gedaan hebben.
Hierover de volgende week meer.Hoe gaan we trainen ?

We gaan trainen met volwassenen die natuurlijk als zodanig behandeld willen worden.
U heeft in Wat trainen een taktiek uitgestippeld die nu in de praktijk gebracht moet worden.

Natuurlijk rekening houden met de verschillen in speelsterkte van de diverse speler.
De ervaren spelers moeten de opdracht krijgen de onervarenen te coachen, ondersteunen en te trainen.

Hoe ziet een training er uit ?
We gaan er van uit dat u een keer in de week bij elkaar komt om te trainen.
Meestal spelen de recreanten een beperkte competitie met slechts enkele wedstrijden.
Een deel van de training zou naar mijn mening moeten bestaan uit een partijtje.
Een gedegen warming-up om de wat oudere spieren en banden goed warm te maken is een must !
En tenslotte mag een cooling-down ook niet ontbreken.

Schematisch:
1. Warming-up :
2. Een spelvorm ter afluiting van de warming-up.
3. Een verdedigend thema
4. Een aanvallend thema
5. Een partijtje met daarin extra punten voor goed uitgevoerde technieke, taktische middelen die er in de training geleerd zouden moeten zijn.

Begeleiding
Geef de ervaren spelers een rol in de begeleiding en training van onervaren spelers.
Laat zien dat je er voor iedereen bent.
Corrigeer IEDEREEN bij de diverse oefeningen, ook de ervaren spelers.
Laat iedereen overal spelen zoals we dat ook bij de jongste jeugd zien.
Benadruk het spelplezier.
Probeer iedereen zo veel mogelijk in beweging te houden.
Leg de grenzen zo hoog dat iedereen er aan kan komen.


 
Wat gaan we trainen ?


Als de doelstellingen zijn bepaald en het spelersmateriaal is ge´nventariseerd is het mogelijk te bepalen wat we gaan trainen.

Doorgaans trainen we 1x per week en is dus conditietraining zinloos. Zie hiervoor : conditietraining. De effecten van de training zijn reeds lang weggeŰbt na een te lange periode tussen training en wedstrijd.

De thema's moeten voor alle spelers haalbaar zijn. Stippel dus een taktiek uit die uitvoerbaar is. Als je ongeoefende spelers hebt is het onzin om allerlei ingewikkelde aanvalssystemen in te studeren. Dit duurt erg lang en bovendien kunnen de spelers dit waarschijnlijk technisch bij lange niet (meer) aan.

Wat dan wel !!
Een tip zou kunnen zijn :
VERDEDIGING : 3:2:1 met libero


3 en 7 verdedigen eigen hoek
4 en 6 verdedigen opbouwer 3 en 6 en schermen cirkelspeler 5 af. 
2 verdedigt opbouwer 4 en schermt cirkelspeler 5 af. 
5 geeft rugdekking aan ALLE spelers en schermt cirkelspeler af.


Voordelen :
* zeer weinig afspraken
* zeer eenvoudig aan te leren
* eenvoudige technische bagage is voldoende
* tegen elke tegenstander te spelen
* biedt ruimte aan goede spelers om zich te manifesteren
Nadelen :
* hoeken zijn kwetsbaar omdat er nogal wat ruimte kan ontstaan indien men de dekking offensief speelt 

AANVAL : 3:3 positiespel met overgangen
* individuele spelers kunnen hun ei kwijt
* eenvoudige afspraken bij de overgangen