technische elementen - effectbal

strekworp op heuphoogte

Deze strekworpvariant wordt toegepast als de werper een bal langs de verdediger heen moet werpen.
Vaak belemmert de verdediger het uitzicht van de doelverdediger, zodat deze pas laat kan reageren.
Schotvariant kan van belang zijn bij kleine opbouwers met (te) weinig sprongkracht.

* de bal wordt met beide handen gevangen
* bij een rechtshandige speler een pas voorwaarts maken met het linker been
* looprichting rechtdoor of diagonaal
* voet tussen voeten van tegenstander
* armlengte afstand
* vervolgens wordt een volgende (tweede) pas gemaakt met het rechter been
* tegelijkertijd de bal op schouderhoogte naar achteren brengen (hoog dreigen)

* bekken mee indraaien
* lichaam voorover naar werparmzijde
* intussen gaat de bal op schouderhoogte nog steeds naar achteren (hoog dreigen)

* bij de derde pasaanzet werparm naar voren brengen en de bovenarm langs het lichaam brengen
* lichaam voorover naar werparmzijde
* intussen gaat de bal op schouderhoogte nog steeds naar achteren (hoog dreigen)
* bij de derde pasaanzet
* werparm naar voren brengen en de bovenarm langs het lichaam brengen
* hand achter de bal
* vingers licht gespreid
* pas wordt steeds groter
* de bal komt naar voren
* zijkant van de hand richting vloer (alsof je er mee over de voer veegt)
* arm bijna gestrekt
* elleboog los van lichaam
* de achterste voet (hiel) komt los van de vloer
* werparm zo ver mogelijk naar voren strekken
* de bal met de hand nawijzen