technische elementen - strekworp (uit loop)

Strekworp is de basisworp voor alle worpen.
Alle andere worpen zijn hiervan afgeleid.


Aantal passen (0,1,2 of 3) wordt bepaald door :
* ruimte en tijd
- afstand tot verdediger en doel
- welke actie onderneemt verdediger


 

FOTO 1 :
* bal wordt in loop of stand gevangen
 
 FOTO 2 :
* (hier) wordt een pas met het rechterbeen gemaakt, dit kan ook een kruispas zijn
* tegelijkertijd de bal op schouderhoogte naar achteren brengen
* onderarm vormt met bovenarm een hoek van 90
* bekken meedraaien met de werparm
* hand achter de bal, vingers licht gespreid
 


 

FOTO 3 :
* de derde pas met het linkerbeen naar voren maken : groot, explosief
* linkervoet in werprichting
* werparmschouder naar voren brengen, bekken terugdraaien
* hand achter de bal
 


 

FOTO 4 :
* als de achterste voet los komt van de vloer de werparm langs het hoofd strekken
* bovenlichaam meebuigen naar voren
* bal nawijzen


 


Veelgemaakte fouten :
* verkeerde been voor
* elleboog lager dan schouder
* bal bevindt zich VOOR de elleboog
* hand onder de bal
* geen inschroeven van bekken
* schouder wordt niet naar achteren gebracht
* nawijzen verkeerde richting