Wat is mental-coaching?

Je zou kunnen zeggen dat mental-coaching een onderdeel ( het praktijkgedeelte) is
van de sportpsychologie.
De sportpsychologie is inmiddels meer dan 100 jaar oud.
In 1897 was het de Amerikaanse psycholoog Triplett die wilde weten waarom fietsers
sneller rijden in groepen dan wanneer ze alleen reden. Met name de laatste decennia
heeft de sport in onze maatschappij een steeds belangrijker positie gekregen en
daardoor is het belang van de sportpsychologie steeds groter geworden. De uitkomsten
van de vele onderzoeken die op dit gebied zijn en worden gedaan moeten uiteindelijk
in de praktijk worden gebracht . Dit nu zou je kunnen zeggen in de mentale coaching
.
De doelstelling van zowel de mentale- coaching als van de hele sportspychologie is om
een team, of individu beter te laten presteren.
Uiteraard hebben we het hier in eerste instantie over psychische processen.
We zullen echter zien dat door de beinvloeding van de psyche ook lichamelijke
veranderingen kunnen worden bewerkstelligd.


Waarom is er relatief weinig aandacht aan
deze vorm van begeleiding in het handbal?

Maar weinig verenigingen hebben structureel aandacht voor mentale begeleiding va
hun speelsters.
Hiervoor kunnen een aantal redenen gegeven worden:
- Als eerste denkt men dat men het niet nodig heeft. Wat heeft handballen hiermee te
maken.
- Daarnaast kost een goede mentale begeleiding tijd en geld. Als je het goed wilt doen
dan dient men zich te verdiepen in deze materie. Dit kost tijd . En zoals we weten is
tijd ook geld.
- Trainers kunnen het inhuren van een mentale begeleider als een bedreiging
ervaren. Een bedreiging of een brevet van onvermogen; de trainer kan het kennelijk
niet meer alleen aan.
- In het verlengde van het voorgaande ligt het feit dat men zichzelf vaak overschat.
Men denkt de problemen wel zelf aan te kunnen. Het geouwehoer van een mentale
begeleider kan hieraan niets toevoegen, (denk men). We zullen zien dat mentale
begeleiding meer is dan alleen maar wat kletsen.
- Als laatste zou ik willen noemen dat met name als het gaat om verbetering van
prestaties het moeilijk is aan te geven welke rol de mentale begeleiding daarin heeft
gespeeld. Daarnaast is mentale begeleiding vaak ook een vorm van (groeps) therapie
en derhalve onderhevig aan een termijnplanning.

Er zijn nog wel meer bezwaren te noemen die door trainers en/of bestuursleden met
betrekking tot mentale begeleiding naar voren gebracht worden.
Ik ben echter stellig van mening dat een stucturele mentale begeleiding een team en
individu aanzienlijk beter kan laten spelen.
Ik hoop jullie in de reeks artikelen die ik over dit onderwerp mag schrijven hiervan te
kunnen overtuigen.